Våra villkor

PERSONUPPGIFTER

Vi skyddar dina personuppgifter

Ditt förtroende är viktigt för oss på TradingSolutions. Vårt mål med denna policy är att du ska känna dig trygg, och att vi på ett tydligt och transparent sätt ska beskriva för dig hur vi samlar in, använder, visar, överför och lagrar din information så att du känner dig säker på att dina personuppgifter är i tryggt förvar och inte missbrukas.

Vi vidtar löpande åtgärder för att uppfylla principerna om ”inbyggt dataskydd och dataskydd som standard”. Vi utvärderar kontinuerligt riskerna med den personuppgiftsbehandling som sker och vidtar nödvändiga säkerhetsåtgärder för att minska riskerna. Vi utbildar kontinuerligt samtliga i vår personal i dataskyddsfrågor.