TradingSolutions spår begagnatmarknaden under 2017

12 februari 2017 tsadmin

Att 2016 bjöd på rekord för nybilsförsäljningen har väl knappast undgått någon. Totalt registrerades 367 920 personbilar i Sverige vilket är den högsta försäljningssiffran någonsin och hela 8% högre än året innan. Mest sålda bil blev VW Golf följt av Volvo V70/S/V90, Volvo S/V60, Volvo XC60 samt VW Passat. För första gången på många år blev alltså en Volvo inte mest sålda bil! Dieselandelen var fortsatt hög med nära 53% av registreringarna. Elbilar och laddhybrider nådde totalt 3,5% andel av registreringarna och här stod VW Passat GTE för hela 30% av marknadsandelen.

Andelen bilar sålda till juridisk person, dvs företagsförsäljning, låg på 60% vilket var en liten nedgång från 2015 då andelen var 62%. BMW utmärkte sig bland volymtillverkarna med en mycket hög andel försäljning till företag – hela 84%. Volvos andel i jämförelse var 70%. Intressant att notera är att enligt analysföretaget Vroom registrerades över 18% av alla nybilar på den egna bilhandeln, dvs ej på en slutkund.

För 2017 är TradingSolutions prognos en fortsatt stark andrahandsmarknad, driven av främst låg arbetslöshet och låga räntor. Så länge det är billigt att finansiera en bil och människor inte oroar sig för att bli arbetslös kommer det att säljas bilar – både nya och begagnade.

Värt att notera är dock att utbudet av begagnade bilar kommer att öka under markant under 2017. Bakomliggande orsak är de goda åren med nybilsförsäljning där ”3-årsbilarna” nu skall börja återlämnas. Under 2017 ökar denna volym med nära 7% jämfört med året innan vilket i reella tal innebär cirka 7 200 fler bilar som skall bjudas ut på begagnatmarknaden.

Privatleasingen, som är en relativt ny företeelse i Sverige, ökade till rekordnivåer förra året. Under 2014 privatleasades ca 16 000 bilar och förra året var motsvarande siffra över 48 000 bilar. Med start under andra halvåret 2017 börjar dessa bilar nu lämnas tillbaka till återförsäljarna och skall ut på andrahandsmarknaden. Privatleasingbilarna kommer, till skillnad från den vanliga förmånsbilen, från de mindre och billigare segmenten. Mest populära bil att privatleasa var under 2016 VW Golf följt av Volvo V40. Men även om dessa bilar delvis vänder sig till en annan köparkategori är det inte otänkbart att ett fallande pris på en Golf påverkar prissättningen av en Passat.

Till ovanstående skall adderas det pris- och rabattkrig som fortsatt råder på nybilsmarknaden, speciellt till företagskunder. Att nära 20% av nybilsregistreringarna under 2016 gjordes på den egna bilhandeln, dvs som lagerbilar, indikerar att toppen nog kan ha passerats och att 2017 blir ett år med jämförelsevis hög nybilsförsäljning men ej något nytt rekordår.

Summerat prognostiserar TradingSolutions att även begagnatpriserna fortsatt kommer ligga på en hög nivå men med en något fallande trend, speciellt under andra halvan av året. Av denna orsak är det extra viktigt framöver att de nybilar som tas ut som leasingbilar är prisoptimerade och har ”rätt” utrustningsspecifikation och paketutrustning. Allt för att vara så attraktiva som möjligt när begagnatmarknaden bromsar in. Då om inte förr, avgörs vad marknaden är beredd att betala bäst för.