Våra kunder

TradingSolutions har sedan verksamheten startade 2001 byggt upp en stark position på marknaden vilken givit oss en unik erfarenhet och många kundreferenser.

Vi samarbetar idag med ett stort antal av Sveriges ledande leasingbolag och banker i olika former, från att vara en av flera säljkanaler till fullt integrerade och helt kundanpassade samarbeten. Våra stora samarbeten ger oss möjligheten att utveckla lösningar som även våra mindre vagnparkskunder drar nytta av.

TradingSolutions erbjuder försäljningstjänster till både små och större företag, landsting och kommuner vilka har en vagnpark. Vi erbjuder unikt kostnadseffektiva försäljningstjänster oavsett om ni har 1 eller 1 000 bilar i bilparken. Alltid med målsättningen att ni skall få optimalt betalt för bilen – med minimal intern hantering och unikt korta ledtider.

Vill du veta mer om hur vi kan hantera försäljningen av ditt företags leasingbilar? Vi har mångårig erfarenhet av olika förutsättningar, från att succesivt hantera utbyten till att sälja bilar i större partier, exempelvis när ett företag byter delar, eller hela, sin bilpark vid ett tillfälle.

Välkommen att kontakta oss så berättar vi gärna mer om exempel på genomförda uppdrag, referenser och goda resultat!