TradingFLEX

TradingFLEX är vår unika försäljningstjänst där du själv ombesörjer att få ett inbytestest utfört på din leasingbil av bilåterförsäljaren samt att du får ett inbytespris fastställt. Därefter konkurrensutsätter vi detta åt dig.

Försäljningsprocessen är enkel: du skickar in testdokumenten till oss, vi validerar underlagen, adderar viktig bilinformation och påbörjar sedan internetauktionen där vi konkurrensutsätter ditt erbjudna inbytespris via vår mycket starka och aktiva köparbas.

Fördelen med TradingFLEX är bland annat att du inte behöver flytta på bilen eller ha några initiala kostnader innan du vet vad vi kan uppnå för försäljningspris för bilen. Du avvaktar vår återkoppling och det högsta försäljningspris vi uppnår. Därefter tar du beslut om en försäljning eller inte. Får vi din acceptans tar vi hand om all hantering och avvecklar bilen snabbt och effektivt, löser leasingkontraktet hos leasingbolaget, omregistrering samt hanterar all logistik.

TradingFLEX är mycket kostnadseffektivt och innebär att du på ett enkelt och snabbt sätt optimerar försäljningspriset – helt utan risk.