”Man borde kunna få bättre betalt för leasingbilar”

Vår resa med TradingSolutions tog sin början redan 2001. Företagets grundare Daniel Harder och Niklas Hallström hade en tydlig idé: alla borde kunna få bättre betalt för sin leasingbil samtidigt som det skall vara enkelt!

I skuggan av internetboomens uppgång och välkända fall skapade vi embryot till vår försäljningstjänst. Idén om att effektivisera och möjliggöra mer transparens vid försäljning av begagnade leasingbilar tog sin början. Genom att digitalisera stora delar av processen kunde kostnader och ledtider kapas, samtidigt som riskpremien för köparen radikalt kunde minskas genom högre kvalitet och mer information. Fördelar som gynnar både våra köpare och uppdragsgivare.
Under åren som gått har vår digitala plattform vidareutvecklats i nära samarbete med våra krävande och proaktiva kunder. Från att från början ha hanterat en auktion har vi idag marknadens mest omfattande plattform vilken kan hantera mängder med transaktioner, olika typer av leasingprodukter och kommunicera med alla berörda parter i processen vid rätt tidpunkt.

Vi har under åren byggt upp en unikt aktiv, likvid och stark köparbas. Genom denna får vi alltid avsättning för våra objekt, vilket inte minst vår totala försäljning på över 170 000 bilar sedan starten är ett tydligt bevis på. Vi har framgångsrikt sålt bilar åt våra kunder under både djupaste finanskris såväl som under mycket goda marknadsförhållanden – det lär man sig ett och annat på.

2015 breddade vi vår verksamhet till att även omfatta fysisk hantering av bilar. Detta i form av en fullservicetjänst där vi inspekterar och testar bilen vid en av våra anläggningar. Precis som när vi startade 2001 hade vi målet att leda utvecklingen även på detta område, vilket resulterat i en unik inspektionsprocess – precis som vi vill ha den. Och den har kommit att bli en succé och en viktig del i vår fortsatta framgång. Idag inspekterar vi över 7 500 bilar årligen vid våra anläggningar i Kungsängen/ Stockholm samt Surte/ Göteborg med branschens absolut kortaste ledtider.

I början av 2018 nådde vi ännu en milstolpe genom att förvärva en tidigare militär flygbas, Björkvik Ring, placerad utmed E4an söder om Nyköping. Här tar vi nu nästa steg i vår utveckling genom att skapa en av Sveriges största och mest effektiva test- och remarketinganläggningar. Detta är en stor satsningför oss men med en ständigt växande kundbas och flera strategiska samarbeten med bl.a. Sveriges ledande leasing- och vagnparksbolag är vi övertygade om att TradingSolutions Remarketing Center kommer behövas för att möta efterfrågan.

På TradingSolutions säljer vi idag leasingbilar åt många hundra olika uppdragsgivare så som privata företag, stat, landsting, kommuner och leasingbolag. Volymerna ökar år från år och vi gör auktionsavslut på runt 55-70 bilar varje dag, måndag till fredag. Men vi är likna nyfikna och okonventionella som när vi börjande 2001. Ingenting är för bra för att inte kunna vidareutvecklas. Och vi analyserar hela tiden marknaden för att ligga steget före för att kunna ge dig – vår kund – rätt råd vid rätt tidpunkt.

Genom att ständigt utmana oss själva – och ifrågasätta det mesta – säkerställer vi att hela tiden utveckla våra tjänster och funktioner kontinuerligt. Med både våra uppdragsgivare och köpare i fokus.

Välkommen att följa med TradingSolutions på den fortsatta tillväxtresan!