Swedbank (AutoPlan) väljer TradingSolutions för sin fullservicetrading

03 januari 2017 tsadmin
Med start den 1 januari 2017 kommer TradingSolutions att överta all hantering av AutoPlans bilförsäljning.

Sedan tidigare sköter man auktionsförfarandet och den praktiska avvecklingen av AutoPlankundernas bilar vid leasingperiodens slut. I det nya och fördjupade samarbetet kommer TradingSolutions även att ansvara för samtliga fysiska bilinspektioner åt AutoPlan när kunden väljer tjänsten Fullserviceförsäljning. Inspektionerna kommer att ske vid företagets två testanläggningar i Kungsängen samt Surte utanför Göteborg.

TradingSolutions har under hittintillsvarande samarbete med AutoPlan varit ett bidragande orsak till att våra kunder nyttjar försäljningstjänsten i ännu större utsträckning. Att vi väljer att utöka samarbete beror främst på att vi ser en stor kundnytta i att använda en part för såväl test och tvätt som därpå följande försäljning. Vi förväntar oss snabbare genomloppstider, enklare hantering av eventuella reklamationer och förhoppningsvis ännu bättre betalt för bilarna , berättar Martin Ahlquist, Sales Manager på AutoPlan.  

 Vi är naturligtvis mycket glada över detta utökade samarbete med AutoPlan vilket vi ser som ett bevis på att vår ständiga ambition att utveckla verksamheten och med digital teknik få ned ledtider, nå högsta kvalitet men samtidigt erbjuda en mycket kostnadseffektiv försäljningstjänst värdesatts av både AutoPlan och deras vagnparkskunder, säger Niklas Hallström, VD för TradingSolutions.

TradingSolutions har utvecklat en eget IT-stöd för bilinspektionerna där merparten av flödet hanteras och sköts via en intuitiv inspektions-app. Med hjälp av applikationen utförs besiktningen av bilen,  fotografering och all dokumentation. Avtalet med AutoPlan gäller från årsskiftet och innebär full volym från start med en årlig inspektionsvolym på cirka 5 000 bilar.”